Tư vấn áp dụng đạt công nhận
 ISO/IEC 17025:2017 

TƯ VẤN MIỄN PHÍ NGAY
Yêu cầu chung đối với năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn 
Hotline Tư vấn : 0948 966 563

ÁP DỤNG VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG PHÒNG THỬ NGHIỆM

1. Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm hóa học cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, hóa dầu, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…
2. Các phòng thử nghiệm/phòng kiểm nghiệm sinh học (vi sinh) cho các nền mẫu thực phẩm, mỹ phẩm, vật tư nông nghiệp, phân bón, thức ăn chăn nuôi, thuốc bảo vệ thực vật…
3. Các phòng thử nghiệm/kiểm nghiệm dược phẩm.
4. Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cơ lý cho các nền mẫu sắt thép, cơ khí, vật liệu xây dựng, kết cấu xây dựng,….
5. Các phòng thử nghiệm/phòng thí nghiệm cho các nền mẫu thiết bị điện và điện tử.
6. Các phòng thử nghiệm không phá hủy cho kết cấu xây dựng, cầu đường, giao thông,…
7. Các phòng hiệu chuẩn, phòng đo lường phục vụ mục đích đo lường và hiệu chuẩn các dụng cụ đo, các trang thiết bị đo lường.
Hotline
0948 966 563
  1. Hỗ trợ miễn phí khảo sát, đánh giá điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị, điều kiện môi trường, phương pháp thử....
  2. Cam kết có được chứng chỉ nhanh nhất, thuận lợi nhất
  3. Tiết kiệm thời gian chi phí tìm hiểu xây dựng quy trình biểu mẫu
  4. Hỗ trợ hiệu chuẩn, hiệu chỉnh thiết bị đo theo liên kết chuẩn trong đo lường
  5. Hỗ trợ các thủ tục thực hiện so sánh liên phòng hoặc thử nghiệm thành thạo đối với các phép thử
  6. Đào tạo các đánh giá viên nội bộ và hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện hoạt động đánh giá nội bộ

LỢI ÍCH KHÁCH HÀNG

Chuẩn hóa các hoạt động của phòng thử nghiệm, chuẩn hóa phương pháp thử, tay nghề kiểm nghiệm viên

Nâng cao năng lực kỹ thuật và quản lý chất lượng của Phòng thử nghiệm

Tạo điều kiện để kết quả thử nghiệm/hiệu chuẩn được thừa nhận song phương, đa phương – Phiếu kết quả thử nghiệm xuất ra được chấp nhận ở khắp mọi nơi.

Hội nhập hoạt động công nhận Phòng thử nghiệm của Việt Nam và các nước trong khu vực và quốc tế.

Đảm bảo tính chính xác, độ tin cậy của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn theo các tiêu chuẩn phương pháp thử nghiệm/hiệu chuẩn;

Nâng cao hình ảnh và uy tín của Phòng thử nghiệm, hiệu chuẩn;

LỢI ÍCH KHI ÁP DỤNG VÀ ĐƯỢC CÔNG NHẬN 

ISO/IEC 17025

CÁC BƯỚC TRIỂN KHAI, ÁP DỤNG ISO/IEC 17025:2017

Yêu cầu báo giá Tư vấn ISO/IEC 17025:2017 liên hệ để nhận hỗ trợ ngay!

Hotline 0948966563